موسسه رویش کوثر

موسسه رویش کوثر یکی از موسسات تابعه سازمان اقتصادی کوثر است که با هدف کمک به گسترش اکوسیستم و زیرساخت های توسعه فناوری، حمایت از فعالیت های دانش بنیان در کشور با استفاده از ظرفیت شرکت های سازمان اقتصادی کوثر و همچنین تقویت مهارت های کارآفرینی، حمایت از کسب و کارهای کوچک مقیاس و تعاونی های روستایی در مناطق محروم کشور به ویژه جامعه هدفِ سازمان تاسیس شد.

نکات كليدی و محوری در فعالیت موسسه رویش کوثر  در حوزه های توانمندسازی و نوآوری عبارت‌اند از:

  • تاکید بر شعار “ما می توانیم” با استفاده از توانمندی نخبگان کشور و تجربه ی شرکت های تابعه در بخش های مختلف کشاورزی و صنعتی و معدنی
  • توسعه فن آوری های نوین در حوزه کشاورزی با توجه به نیاز کشور برای امنیت غذایی
  • استفاده از ظرفیت شرکت های تابعه برای ورود نوآوری و ایده های جدید واحد های نوآور با رویکرد نوآوری باز
  • کمک به تجاری سازی محصولات و خدمات نوآورانه و دانش بنیان با هدف بومی سازی دانش
  • ایجاد، تقویت و یکپارچه سازی فعالیت های مبتنی بر نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در سازمان
  • ترویج استفاده از نوآوری در توسعه ی کسب و کار های شرکت های تابعه

 

Print Friendly, PDF & Email