برگزاری دومین رویداد روناک

دومین رویداد روناک با محوریت کارآفرینی اجتماعی؛ کسب و کارهای کوچک مقیاس در تابستان 98 برگزار می گردد. موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر وابسته به سازمان اقتصادی کوثر، در گام دوم شناسایی ایده های نوآورانه، در نظر دارد با همکاری نهادها و شرکتهای و موسسات فعال در حوزه کارآفرینی اجتماعی، امکان توسعه فعالیت های نوآور و استارتاپی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته را فراهم سازد.

از صاحبان ایده، شرکتهای دانش بنیان، سازمانهای مردم نهاد و نخبگان علاقمند به حوزه کارآفرینی اجتماعی و توسعه کسب و کارهای کوچک مقیاس دعوت می شود تا طرح ها و ایده های نوآورانه خود را تا 31 تیر ماه به ایمیل دبیرخانه رویداد روناک info@ronakevents.ir ارسال نمایند.

دانلود فرم ثبت ایده روناک

  • آموزش نحوه پرزنت
  • کارگاه آموزشی استارتاپی
  • نخستین رویداد روناک

آموزش نحوه پرزنت طرح در مقابل سرمایه گذار

برگزاری اولین کارگاه آموزشی استارتاپی برای برگزیدگان رویداد روناک 2 در تیر 98

برندگان نخستین رویداد روناک کشاورزی

موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر

موسسه رویش کوثر یکی از موسسات تابعه سازمان اقتصادی کوثر است که با هدف کمک به گسترش اکوسیستم و زیرساخت های توسعه فناوری، حمایت از فعالیت های دانش بنیان در کشور با استفاده از ظرفیت شرکت های سازمان اقتصادی کوثر و همچنین تقویت مهارت های کارآفرینی، حمایت از کسب و کارهای کوچک مقیاس و تعاونی های روستایی در مناطق محروم کشور به ویژه جامعه هدفِ سازمان تاسیس شد.

بیشتر
Print Friendly, PDF & Email